Skip to main content

Teambuilding

Teambuilding jest ważnym narzędziem do budowania silnych i zgranych zespołów. Poprzez różnorodne aktywności i interakcje wspomaga rozwój umiejętności zespołowych, motywację i zaufanie między członkami zespołu, co może przyczynić się do polepszenia wyników organizacji.

Czym są szkolenia teambuildingowe?

Szkolenia teambuildingowe to programy i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy i zespołowej efektywności w zespołach. Są to specjalne aktywności, które mają na celu zintegrowanie, poprawę komunikacji, budowanie zaufania, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz identyfikowanie i rozwijanie indywidualnych i zbiorowych mocnych stron.

teambuilding
teambuilding szkolenia

Rodzaje aktywności w ramach szkoleń teambuildingowych mogą różnić się w zależności od celu i preferencji grupy. Scenariusz Waszego Teambuildingu uszyjemy na miarę – dopasowując wszystkie jego aspekty do potrzeb i predyspozycji uczestników.

Szkolenia teambuildingowe mają na celu poprawę dynamiki zespołowej, zwiększenie motywacji, zaangażowania, jak również wspieranie pozytywnej atmosfery w grupie.

W efekcie, pozytywne efekty szkoleń teambuildingowych mogą wpłynąć na wydajność, kreatywność i satysfakcję pracowników, co może przekładać się na lepsze rezultaty organizacji.

Teambuilding: cele szczegółowe

Możemy także wyróżnić cele szczegółowe, na których skupiają się szkolenia np:

Zrozumienie różnorodności:

Pomoc w zrozumieniu różnic w stylach pracy, osobowościach i umiejętnościach członków zespołu, co pozwala na lepszą współpracę i wykorzystanie potencjału każdego członka.

Budowanie zaufania:

Tworzenie więzi i zaufania między członkami zespołu, co jest kluczowe dla skutecznej i harmonijnej współpracy.

Poprawa komunikacji:

Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole, co pozwala na bardziej efektywne przekazywanie informacji i unikanie nieporozumień.

Rozwiązywanie konfliktów:

Nauka radzenia sobie z konfliktami w sposób konstruktywny i skuteczny, aby unikać negatywnych skutków dla relacji w zespole.

Zwiększenie motywacji i zaangażowania:

Zachęcanie członków zespołu do aktywnego uczestnictwa w projektach, co wpływa na ogólną wydajność i satysfakcję z pracy.

Umacnianie współpracy:

Stymulowanie działań grupowych i wspólnych działań, które pomagają zrozumieć, że sukces całego zespołu jest równie ważny jak indywidualny sukces.

Rozwijanie umiejętności lidera:

Pomoc liderom w rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem, motywowania pracowników i budowania efektywnej struktury.

Formy teambuildingu

Formy teambuildingu, które Wam zaproponujemy będą zależeć od predyspozycji i możliwości uczestników. Naszym atutem jest zaangażowanie w każdy powierzany nam projekt, dlatego też jeśli trzeba zaproponujemy Wam kilka różnych form teambuildingu (np. grę terenową połączoną z warsztatami indoor lub działaniami CSR) tak by zaspokoiły potrzeby uczestników i przyniosły pozytywne rezultaty.

W wielu przypadkach połączenie zarówno działań outdoorowych, jak i wewnętrznych może przynieść najlepsze rezultaty, zapewniając zrównoważony i wszechstronny program rozwoju zespołu.

szkolenia teambuildingowe

Teambuilding outdoor

Niemalże zawsze sugerujemy Klientom by decydowali się na outdoorową formę teambuilding. Dlaczego? Naszym zdaniem Teambuilding outdoor ma kilka przewag nad zwykłymi szkoleniami wewnątrz:

  • Integracja zespołu jest ułatwiona dzięki swobodniejszym interakcjom.
  • Różnorodność aktywności stymuluje rozwój umiejętności zespołowych.
  • Inspiracja na zewnątrz sprzyja kreatywnemu myśleniu.
  • Odświeża umysły i redukuje zmęczenie.

Obie formy mają swoje zalety (teambuilding indoor jest pogodoodporny):) a tym samym mniej nieprzewidywalnych czynników może utrudnić jego organizację, niemniej jednak team building outdoor może zapewnić bardziej dynamiczne i wyjątkowe doświadczenie, które sprzyja efektywnemu rozwojowi zespołu.

Teambuilding dla małych, średnich i dużych zespołów

Możemy także wyróżnić cele szczegółowe, na których skupiają się szkolenia np:

Małe grupy:

Teambuilding może odbywać się dla grup składających się z kilku – kilkunastu uczestników. Taka liczba umożliwia bardziej intensywną interakcję i większe zaangażowanie każdej osoby. Trenerzy mogą skupić się na każdym indywidualnie.

Średnie grupy:

Szkolenia mogą być zaplanowane dla grup liczących od 15 do 50 osób. Mimo tego że grupa podzielona jest na podzespoły, ma wspólny cel, który mogą osiągnąć tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich.

Duże grupy:

Team building może również obejmować większe ilości (nawet do kilkuset uczestników). W tym przypadku dzielimy uczestników na grupy 8 – 10 osobowe i często w trakcie zmieniamy ich składy by zwiększyć czynnik integracji.